wybierz język: Україна Polski Türk English

Спільний кордон – спільна культурна спадщина

Новий погляд на польські та турецькі фортеці над Дністром

„Співпраця в галузі публічної дипломатії 2014”

Спільний кордон – спільна культурна спадщина

Новий погляд на польські та турецькі фортеці над Дністром

Проект адресований переважно до молодих людей, в першу тих, що цікавляться історією, географією та подорожами. Тематика, що підіймається, із застосуванням атракційних форм донесення інформації, буде також привертати увагу осіб, зацікавлених минувщиною та його дослідженням незалежно від віку чи краю, з якого походять.

Метою проекту є виконання документації, упорядкування існуючої інформації, поширення інформації на тему збережених матеріальних свідчень контактів Польщі та Туреччини. Це залишки фортець, що були збудовані з обох сторін польсько-турецького кордону над Дністром. На сьогодні ці об’єкти знаходяться на території України. «Віддалення» від сучасної Польщі та Туреччини не сприяє збереженню пам’яті про часто символічну роль пам’яток. Знання даної тематики розмивається в свідомості наступних поколінь. Так само як відновлення пам’яті в свідомості молодих поляків та турків, важливим є також усвідомлення вартості збережених пам’яток мешканцями сучасної України. Краще пізнання атракційності свого історичного регіону та зростання історичної свідомості сприятиме бережливому ставленню до пам’яток, що свідчать про спільне минуле.

Діяльність в рамках проекту кореспондує з інтенсифікацією співпраці між Польщею та Туреччиною у зв’язку з 600-річчям дипломатичних стосунків цих двох країн. Разом з тим проект має на меті популяризувати знання щодо історії Польщі та Туреччини, а також звернути увагу на спільну культурну спадщину, разом з тим дати підстави до міжкультурного діалогу в Польщі.

Одним з головних завдань в рамках проекту є документація місць пов’язаних зі спільною історією Польщі та Туреччини, таких як: Теребовля, Шанець Панни Марії, Окопи св. Трійці, Жванець, Кам’янець-Подільський, Хотин. Вибір місць був зумовлений знаннями на тему стану збереження пам’яток, їх доступності та ролі в минулих епохах. Досліджувана частина кордону над Дністром виконувала важливу роль в контактах Польщі та Туреччини, не тільки мілітарних, а й торгівельних та культурних. Особлива увага під час кверенди та теренових досліджень буде присвячена Окопам Святої Трійці (Тернопільська область). Це досить малознаний пункт на туристичній карті. Укріплення не були досліджені достатньо, разом з тим вони займають важливе місце в культурній свідомості Польщі. Фортеця прикривала Річ Посполиту після занепаду Кам’янця. Це місце також було уславлене героїчною обороною проти російських військ в часах Барської конфедерації (воював тут між іншим також князь Казимир Пуласький). Окопи св. Трійці також згадує Зигмунт Красінський в своїй «Не-Божественній комедії».

Збирання джерелознавчої інформації, в тому числі іконографія, а також фільмова та фотографічна документація з землі та з повітря, зустрічі з партнерами… мають служити для створення фінального продукту – сторінки в інтернеті, яка буде включати інформації на тему досліджених територій. Ця сторінка поєднає ретельно оброблену спеціалістами інформацію на тему історії та пам’яток архітектури, як наслідок подорожі до зазначених місць та їх документації. В сучасному світі, коли маємо забагато різної інформації, доступної для молодої людини через медіа, важливим є те, щоб заінтересована даною темою особа отримала ретельну і прецензійну інформацію, доброї якості та з «перших рук», одночасно поданої в спосіб до сприйняття і засвоєння на різних рівнях сприйняття (текст, фотографії, фільми, карти). Польська інтернет сторінка буде перекладене на кілька мов: англійську, турецьку та українську, що має на меті збільшення її доступності для осіб з різних країн. Формою промоції проекту «на часі» буде блог, створюваний його учасниками, показуючи як відбувалися подорожі, документацію, конкретну діяльність учасників проекту. Блог буде пропагований в доступних сучасних засобах масової інформації. Більш звичайною формою для поглиблення знань на тему досліджених місць буде виставка постерів, які завдяки великоформатним фотографіям покажуть специфіку та історичні ефекти фортець на польсько-турецькому кордоні. Виконані планшети підписані в кількох мовах (польська, турецька, українська, англійська), подорожуючи по різних закутках краю, вже по закінченню проекту, будуть слугувати промоції фінального продукту, яким є інтернет сторінка.

Завдання реалізовані на території України в рамках проекту будуть відбуватися за підтримки українських партнерів: Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (Івано-Франківськ) та Національного університету ім. Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський).

Відповідно до плану відбулися теренові дослідження, заплановані в рамках проекту. Внаслідок об’їзду було нагромаджено багато документації. Перш за все, це фотографії і фільми. Представляють вони не лише фортеці над Дністром в сучасному стані. Показують також інші цікаві місця «на стежках» та зустрічІ на теренах, перш за все зустрічі з працівниками і студентами українських партнерських навчальних закладів. Особливо цінними однак є фотографії з повітря, які вдалося зробити в більшості запланованих місць. Важливим додатком є також документація трьохвимірна, що допомагає зрозуміти стан збереження Окопів св. Трійці. Однією з найцікавіших подій, що відбулася під час подорожі, учасники назвали урочисте поновне відкриття костьолу Святої Трійці в Окопах, на якому вони були присутні. Минули десятиліття і святиню, що символізує участь поляків в героїчних змаганнях на кордоні, повернуто до життя. З певністю це є новий, дуже важливий пункт на туристичній карті Західною Україні.

(Текст: Радослав Карасєвіч-Щипьорскі; фотографії з повітря: Кристіан Трела; фотографії з землі: Радослав Карасєвіч-Щипьорскі і Кристіан Трела).